محمد حسین آبنوسی

صفحه نخست /محمد حسین آبنوسی
محمد حسین آبنوسی
نام و نام خانوادگی محمد حسین آبنوسی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی تالیف شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، همتا، آبنوسی 1390
2 سلول بنیادی مزانشیم مغز استخوان و مسمومیت شیمیایی تصنیف محمد حسين آبنوسي 1399
3 بیوشیمی متابولیسم تالیف محمد حسين آبنوسي 1399
4 بیوشیمی عمومی تالیف 1392
5 مبانی بیوشیمی عملی تالیف 1388
6 مکانیسم مولکولی فتوسنتز تالیف 1387