محمود میرزایی

صفحه نخست /محمود میرزایی
محمود میرزایی
نام و نام خانوادگی محمود میرزایی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / ژئو فیزیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدلسازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک به منظور آشکار سازی منابع هیدروکربوری با روش دوقطری سازی لنکزوس (مطالعه موردی: منطقه کاشان) پژوهش نفت
2 Q p, Q s , Qc, Q i, and Q sc, Attenuation Parameter s in the Zagros Region, Iran PURE APPL GEOPHYS
3 بررسی پرتوزایی محیطی در نمونه های رسوب، آب و گیاه نی در محل ورودی پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک به تالاب بین المللی میقان فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
4 مطالعه آلودگی و پروفیل عمقی فلزات سنگین در رسوبات اطراف محل دفن زباله شهر اراک فصلنامه كواترنري ايران
5 Two-dimensional magnetotelluric data inversion using Lanczos bidiagonalization method with active constraint balancing Studia Geophysica Et Geodaetica
6 تخمین و مد لسازی سه بعدی ضخامت رسوبات روی پی سنگ به منظور اکتشاف ذخایر هیدروکربن با استفاده از داد ههای ژئوفیزیکی منطقه جنوبی هلند پژوهش نفت
7 Inversion of Gravity Data by Constrained Nonlinear Optimization based on nonlinear Programming Techniques for Mapping Bedrock Topography مجله فيزيك زمين و فضا (Journal of the Earth and Space Physics)
8 برگردان داده های میکروگرانی برداشت شده در اطراف سد سیاه بیشه برای تعیین ساختارهای زیر سطحی در مسیر ساخت تونل ده مجله فيزيك زمين و فضا (Journal of the Earth and Space Physics)
9 ارزیابی آهنگ تولید حرارت حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه های آب گرم محلات، ایران علوم زمين (ULUM-I ZAMIN)
10 تفسیر دوبعدی دادههای مگنتوتلوریک دشت میقان اراک مجله فيزيك زمين و فضا (Journal of the Earth and Space Physics)
11 مدل سازی معکوس سه بعدی داده های میکروگرانی به منظورشناسایی حفریات معدنی نشريه مهندسي منابع معدني
12 Evaluation of laminated shaly sand sequences in Ahwaz oil field using (via) Thomas Stieber method and conventional petrophysical logs Journal of Petroleum Science and Engineering
13 Note on: ‘EMDPLER: A F77 program for modeling the EM response of dipolar sources over the non-magnetic layer earth models’ by N.P. Singh and T. Mogi, Computers & Geosciences 36 (2010) 430–440 Computers and Geosciences
14 Integrated interpretation of the magnetotelluric and magnetic data from Mahallat geothermal field, Iran Studia Geophysica Et Geodaetica
15 مدل سازی و تفسیر داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمال غرب دلیجان فصلنامه زمين شناسي ايران
16 شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی های دشت امان آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان سازی داده های گرانی علوم زمين (ULUM-I ZAMIN)
17 Unification of formulation of moiré fringe spacing in parametric equation and Fourier analysis methods Applied Optics
18 (Subspace Method) مدل سازی وارون داده های مغناطیسی با استفاده از روش زیر فضا علوم زمين (ULUM-I ZAMIN)
19 وارون غیر خطی داده های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیر فضا مجله ژئوفيزيك ايران
20 توسعه مدل های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه ها در مقیاس های چندگانه مجله فيزيك زمين و فضا (Journal of the Earth and Space Physics)
21 ارتباط بین تغییرات دُمِ مغناطیس سپهر (مگنتوتیل) و فعالیت های شفقی در زمان زیرتوفان ها مجله فيزيك زمين و فضا (Journal of the Earth and Space Physics)
22 معرفی روشی برای مدل سازی دوبُعدی اتوماتیک داده های مغناطیس سنجی با بررسی موردی منطقه مکران در جنوب شرق ایران مجله فيزيك زمين و فضا (Journal of the Earth and Space Physics)
23 Investigation of bending loss in a single-mode optical fibre Pramana - Journal of Physics
24 Confinement Loss and GVD for HF and AHAOF by FEM International Journal of Optics and Applications
25 Optimum values of air-filling fraction for photonic crystal fibers with different configurations and fixed number of air rings Applied Optics
26 Study of PCFs Output Intensity Profiles with Various Configurations for Low d/Λ Values Journal of Scientific Research
27 Multivariate statistical analyzing of chemical parameters of thermal and non-thermal springs of Mahalat area in Iran Geopersia