امیدرضا هوشمندی

صفحه نخست /امیدرضا هوشمندی
امیدرضا هوشمندی
نام و نام خانوادگی امیدرضا هوشمندی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!