پریسا شیری نژاد

صفحه نخست /پریسا شیری نژاد
پریسا شیری نژاد
نام و نام خانوادگی پریسا شیری نژاد
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / زیست شناسی جانوری (گرایش سلولی- تکوینی)
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!