عادله عظیمی مهرآبادی

صفحه نخست /عادله عظیمی مهرآبادی
عادله عظیمی مهرآبادی
نام و نام خانوادگی عادله عظیمی مهرآبادی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / زیست شناسی جانوری (گرایش سلولی- تکوینی)
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!