عبدالجبار حزاب

صفحه نخست /عبدالجبار حزاب
عبدالجبار حزاب
نام و نام خانوادگی عبدالجبار حزاب
شغل پژوهشگر خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
وبسایت
پست الکترونیک