احمد ترابی فارسانی

صفحه نخست /احمد ترابی فارسانی
احمد ترابی فارسانی
نام و نام خانوادگی احمد ترابی فارسانی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A Novel Fuzzy Theory-Based Differential Protection Scheme for Transmission Lines International Journal of Integrated Engineering