پریسا نوبخت

صفحه نخست /پریسا نوبخت
پریسا نوبخت
نام و نام خانوادگی پریسا نوبخت
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک