فرهاد حاتمی

صفحه نخست /فرهاد حاتمی
فرهاد حاتمی
نام و نام خانوادگی فرهاد حاتمی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی برق قدرت
وبسایت
پست الکترونیک