گئورک قره پتیان

صفحه نخست /گئورک قره پتیان
گئورک قره پتیان
نام و نام خانوادگی گئورک قره پتیان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
وبسایت
پست الکترونیک