علی رضا صفاریان

صفحه نخست /علی رضا صفاریان
علی رضا صفاریان
نام و نام خانوادگی علی رضا صفاریان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات 0
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 دینامیک و پایداری سیستم های قدرت ترجمه پیتر دبلیو سائور 1395