علی رضا صفاریان

صفحه نخست /علی رضا صفاریان
علی رضا صفاریان
نام و نام خانوادگی علی رضا صفاریان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات 0
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 A Novel Complete Dynamic and Static Model of 48-Pulse VSC-based GUPFC for Parallel Transmission Lines International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
2 A Comprehensive Review of Various Fault Location Methods for Transmission ‎Lines Compensated by FACTS devices and Series Capacitors Journal of Operation and Automation in Power Engineering
3 Fault classification and fault area detection in GUPFC-compensated double-circuit transmission lines based on the analysis of active and reactive powers measured by PMUs Measurement
4 Inter-circuit fault location algorithm in generalized unified power flow controller-compensated double-circuit transmission lines based on synchronous current and voltage phasors of line terminals IET Generation, Transmission & Distribution
5 Fault Location in Double-Circuit Transmission Lines Compensated by Generalized Unified Power Flow Controller (GUPFC) Based on Synchronous Current and Voltage Phasors IEEE Systems Journal
6 An algorithm scheme for detecting single-circuit, inter-circuit, and grounded double-circuit cross-country faults in GUPFC-compensated double-circuit transmission lines Electrical Engineering
7 Accurate simulation and modeling of the control system and the power electronics of a 72-pulse VSC-based generalized unified power flow controller (GUPFC) Electrical Engineering
8 Location of double-circuit grounded cross-country faults in GUPFC-compensated transmission lines based on current and voltage phasors analysis Electric Power Systems Research
9 Fault location in series capacitor compensated three-terminal transmission lines based on the analysis of voltage and current phasor equations and asynchronous data transfer Electric Power Systems Research