مرتضی ترکاشوند

صفحه نخست /مرتضی ترکاشوند
مرتضی ترکاشوند
نام و نام خانوادگی مرتضی ترکاشوند
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!