مسعود خداپناه

صفحه نخست /مسعود خداپناه
مسعود خداپناه
نام و نام خانوادگی مسعود خداپناه
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک