امیررضا طهماسبی

صفحه نخست /امیررضا طهماسبی
امیررضا طهماسبی
نام و نام خانوادگی امیررضا طهماسبی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات 0 / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک