پارمیس نطقی

صفحه نخست /پارمیس نطقی
پارمیس نطقی
نام و نام خانوادگی پارمیس نطقی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی جانوری، سلولی و تکوینی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!