رسول درخشان فرد

صفحه نخست /رسول درخشان فرد
رسول درخشان فرد
نام و نام خانوادگی رسول درخشان فرد
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک