حامد فرجی

صفحه نخست /حامد فرجی
حامد فرجی
نام و نام خانوادگی حامد فرجی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی خواص مکانیکی مؤثر بیوسرامیک آلومینا-زیرکونیا در کاربردهای زیست پزشکی به کمک روش‌های شبیه‌سازی اتمی و تجربی حامد فرجی معین طاهری 1402/11/08