حامد فرجی

صفحه نخست /حامد فرجی
حامد فرجی
نام و نام خانوادگی حامد فرجی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک