مهدیه آذریون

صفحه نخست /مهدیه آذریون
مهدیه آذریون
نام و نام خانوادگی مهدیه آذریون
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / حرکات اصلاحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تاثیر یکبار تمرین اصلاحی بر تغییرات الکترومایوگرافی عضلات در حین بالا آمدن بازو در والیبالیست های دارای ناهنجاری سربه جلو و شانه گرد مهدیه آذریون شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی 1401/06/31