صفورا باخدای دهقانپور

صفحه نخست /صفورا باخدای دهقانپور
صفورا باخدای دهقانپور
نام و نام خانوادگی صفورا باخدای دهقانپور
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک