علی گنجی

صفحه نخست /علی گنجی
علی گنجی
نام و نام خانوادگی علی گنجی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!