امین سوسن ابادی فراهانی

صفحه نخست /امین سوسن ابادی فراهانی
امین سوسن ابادی فراهانی
نام و نام خانوادگی امین سوسن ابادی فراهانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!