زینب آخوندپور امیری

صفحه نخست /زینب آخوندپور امیری
زینب آخوندپور امیری
نام و نام خانوادگی زینب آخوندپور امیری
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک