مبین باجلان

صفحه نخست /مبین باجلان
مبین باجلان
نام و نام خانوادگی مبین باجلان
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک هسته ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Assignment of a radiological map of the city of Borujerd in Iran Radiation Physics and Engineering