حدیث محمدی

صفحه نخست /حدیث محمدی
حدیث محمدی
نام و نام خانوادگی حدیث محمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی با غشای تبادل پروتون (PEMFC) حدیث محمدی مجید سنایی پور، حمیدرضا سنایی پور مریم مومنی 1402/06/29