یگانه جعفری کلهری

صفحه نخست /یگانه جعفری کلهری
یگانه جعفری کلهری
نام و نام خانوادگی یگانه جعفری کلهری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک -گرایش طراحی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک