مهدی آسترکی

صفحه نخست /مهدی آسترکی
مهدی آسترکی
نام و نام خانوادگی مهدی آسترکی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!