پردیس شیخ زاده بابلی

صفحه نخست /پردیس شیخ زاده بابلی
پردیس شیخ زاده بابلی
نام و نام خانوادگی پردیس شیخ زاده بابلی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی برق- قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Frequency control in standalone renewable based-microgrids using steady state load shedding considering droop characteristic International Journal of Electrical Power & Energy Systems