علیرضا شیخ دردترکمانی

صفحه نخست /علیرضا شیخ دردترکمانی
علیرضا شیخ دردترکمانی
نام و نام خانوادگی علیرضا شیخ دردترکمانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مواد و متالورژی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!