ژائوجون هان

صفحه نخست /ژائوجون هان
ژائوجون هان
نام و نام خانوادگی ژائوجون هان
شغل پژوهشگر خارجی
تحصیلات مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Polymeric piezoresistive airflow sensor to monitor respiratory patterns Journal of royal society interface