افشین مختاری

صفحه نخست /افشین مختاری
افشین مختاری
نام و نام خانوادگی افشین مختاری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مکاترونیک
وبسایت
پست الکترونیک