امید امینی

صفحه نخست /امید امینی
امید امینی
نام و نام خانوادگی امید امینی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی عمران
وبسایت
پست الکترونیک