صدیقه باکری

صفحه نخست /صدیقه باکری
صدیقه باکری
نام و نام خانوادگی صدیقه باکری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!