سید سعید کشوری طباطبائی

صفحه نخست /سید سعید کشوری طباطبائی
سید سعید کشوری طباطبائی
نام و نام خانوادگی سید سعید کشوری طباطبائی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک