منوچهر محمدی تلخاب

صفحه نخست /منوچهر محمدی تلخاب
منوچهر محمدی تلخاب
نام و نام خانوادگی منوچهر محمدی تلخاب
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!