ژیلا اسدی

صفحه نخست /ژیلا اسدی
ژیلا اسدی
نام و نام خانوادگی ژیلا اسدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کارکردهای زیباشناسی و سبک شعری صفات در غزلیات عطار نیشابوری سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)