علی فراهانی

صفحه نخست /علی فراهانی
علی فراهانی
نام و نام خانوادگی علی فراهانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / برق
وبسایت
پست الکترونیک