فاطمه راهزانی

صفحه نخست /فاطمه راهزانی
فاطمه راهزانی
نام و نام خانوادگی فاطمه راهزانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 شبیه سازی عددی و امکان سنجی استفاده از پمپ های پیزوالکتریک جهت تزریق مواد بودارکننده به گاز طبیعی فاطمه راهزانی محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، رفعت محمدی 1400/04/29