زهرا طالبلو

صفحه نخست /زهرا طالبلو
زهرا طالبلو
نام و نام خانوادگی زهرا طالبلو
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 انسجام معنایی غزل های رمانتیک حسین منزوی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)