مارکوس توستادو ولیز

صفحه نخست /مارکوس توستادو ولیز
مارکوس توستادو ولیز
نام و نام خانوادگی مارکوس توستادو ولیز
شغل پژوهشگر خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی / برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Optimal siting, sizing and setting of droop-controlled DERs in autonomous microgrids: A new paradigm in microgrid planning Electric Power Systems Research
2 A four-stage framework for optimal scheduling strategy of smart prosumers with vehicle-to-home capability under real time pricing based on interval optimization IET Generation, Transmission & Distribution
3 A novel Newton‐like method with high convergence rate for efficient power‐flow solution in isolated microgrids IET Generation, Transmission & Distribution
4 A Novel Stochastic Mixed-Integer-Linear-Logical Programming Model for Optimal Coordination of Hybrid Storage Systems in Isolated Microgrids Considering Demand Response Batteries
5 Uncertainty-aware energy management strategies for PV-assisted refuelling stations with onsite hydrogen generation Journal of Cleaner Production
6 A Novel Interval-based Formulation for Optimal Scheduling of Microgrids with Pumped-Hydro and Battery Energy Storage under Uncertainty International Journal of Energy Research
7 Comprehensive enhanced Newton Raphson approach for power flow analysis in droop-controlled islanded AC microgrids International Journal of Electrical Power & Energy Systems
8 Multi-energy microgrid optimal operation with integrated power to gas technology considering uncertainties Journal of Cleaner Production
9 Home energy management in off-grid dwellings: Exploiting flexibility of thermostatically controlled appliances Journal of Cleaner Production