زهرا جیریایی

صفحه نخست /زهرا جیریایی
زهرا جیریایی
نام و نام خانوادگی زهرا جیریایی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ساخت و ارزیابی غشای گرافیتی/آلی جهت استفاده در فرآیند تصفیه پساب مریم امرایی سیدمحسن حسینی زهرا جیریایی، سحر کرمی 1401/06/30
2 ساخت و اصلاح غشای نانوفیلتراسیون پلی اترسولفون با استفاده از لایه نانو کامپوزیتی (کیتوسان/زئولیت) مهدی نجف پور سیدمحسن حسینی زهرا جیریایی 1400/12/18
3 ساخت غشای نانوفیلتراسیون لایه با لایه پلی اترسولفون/کیتوسان/پلی آنیلین- نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم زهرا جیریایی سیدمحسن حسینی 1399/11/08