جلیل فتحی

صفحه نخست /جلیل فتحی
جلیل فتحی
نام و نام خانوادگی جلیل فتحی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات زبان انگلیسی
وبسایت
پست الکترونیک