حسین سرپولکی

صفحه نخست /حسین سرپولکی
حسین سرپولکی
نام و نام خانوادگی حسین سرپولکی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات مهندسی مواد- سرامیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Synthesis of Ti3SiC2 MAX phase powder through molten salt method International Journal of Applied Ceramic Technology
2 Formation pathway of plate-like ZrB2 particles via the molten salt synthesis method Ceramics International