ناصر کریمی

صفحه نخست /ناصر کریمی
ناصر کریمی
نام و نام خانوادگی ناصر کریمی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی / برق
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Social optimization algorithm with application to economic dispatch problem International Transactions on Electrical Energy Systems