امیر عشقی نژاد

صفحه نخست /امیر عشقی نژاد
امیر عشقی نژاد
نام و نام خانوادگی امیر عشقی نژاد
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک