علیرضا ونکی فراهانی

صفحه نخست /علیرضا ونکی فراهانی
علیرضا ونکی فراهانی
نام و نام خانوادگی علیرضا ونکی فراهانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک