یاسر درویشی

صفحه نخست /یاسر درویشی
یاسر درویشی
نام و نام خانوادگی یاسر درویشی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک