مهدی غلامی

صفحه نخست /مهدی غلامی
مهدی غلامی
نام و نام خانوادگی مهدی غلامی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک