یاسین شعبانی

صفحه نخست /یاسین شعبانی
یاسین شعبانی
نام و نام خانوادگی یاسین شعبانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک